Примери за цикъл while и do-while

Тук има примери стъпка по стъпка. Изчакайте малко, докато се появи програмния код.

Харчене на пари, докато не свършат

Това е пример за действието на командата за цикъл while, който продължава, докато е в сила дадено условие:

Как да го тествате:

Сума на три положителни

Това е пример за програмен код за сумиране на първите три положителни числа:

Въвеждане само на положителни числа

Това е пример за повтаряне на въвеждането докато не се въведе положително число: