Вложени цикли - демонстрации

Тук има примери стъпка по стъпка. Изчакайте малко, докато се появи програмния код.

Таблицата за умножение до 10

Това е пример за вложени цикли. Обърнете внимание, че:

Как да го тествате:

Извеждане на простите числа в диапазон

Външният цикъл е за да преминем през всички числа в диапазона, а вътрешният - за да проверим дали всяко от тях наистина е просто: