Примери за цикъл for

Тук има примери стъпка по стъпка. Изчакайте малко, докато се появи програмния код.

Извеждане на числата от 1 до 5

Това е пример за действието на командата за цикъл for, който извежда числата от 1 до 5:

Как да го тествате:

Пример за сума на числата от 1 до 5

Това е пример за програмен код за сумиране на числа:

Пример за сума на четните числа от 1 до 5

Това е пример за програмен код за сумиране само на числа, отговарящи на някакво условие:

Пример за брой на четните числа от 1 до 5

Това е пример за програмен код за преброяване на числа, отговарящи на някакво условие: