Стандартни алгоритми с масиви - демонстрации

Тук има примери стъпка по стъпка. Изчакайте малко, докато се появи програмния код. Как да тествате:

Сума на елементи на масив

Този програмен код намира и извежда сумата на всички елементи в масива:

Сума на положителните елементи

Този пример извежда сумата не на всички, а само на положителните елементи в масива:

Преброяване на положителните

Тук пък намираме и извеждаме не сумата, а броя на положителните елементи в масива:

Максимална стойност

Пример как определяме кой е максималния елемент в масива:

Търсене в масив (опростено)

Ето как става търсенето на число в масив:

Търсене в масив (оптимизирано)

Оптимизираме търсенето, като поставяме търсеното число накрая на масива. Така си спестяваме по една проверка на всяко завъртане и търсенето става 2 пъти по-бързо за големи масиви:

Последните два примера бяха, за да разберем как работи търсенето и как може да се оптимизира. Но ако ни се налага да търсим в масив, по-лесно е директно да извикаме indexOf() метода. :-)